"Projekteringsregler" er ikke en egentlig lærebog, men kan bruges til opslag, idet der, til de enkelte emneområder, er en kort definition eller en kort beskrivelse af funktion eller virkemåde, efterfulgt af de mest almindelige regler eller begrænsninger fra relevante normer eller bekendtgørelser, og i nogle tilfælde små forklarende skitser med eksempler på hvorledes retningslinierne kan opfyldes.

Der er også medtaget de uskrevne regler, som kloakområdet er så rigt på, dem der ikke står i normer eller andre steder, men i høj grad funktionelle og brugbare løsninger baseret på sund fornuft og logik eller på gode gamle håndværkstraditioner.

Stikledninger

Lyskasseafløb

Tagvand og tørre ledninger

Dobbelt vandlukke

Bygge- og lyskasselinie

Kommunale oplysninger

Offentlige toiletter

Lægning af ledninger

Renseadgange

Afløb fra særlige rum

Kældernedgange

Syreneutralisator

Pumpebrønde

Har du husket

Udskillere

Højvandslukkere

Brønde og dæksler

Regnvandsanlæg

Fundamentsforhold

Faskiner

Afstandskrav