"Projekteringsregler" er ikke en egentlig lærebog, men kan bruges til opslag, idet der, til de enkelte emneområder, er en kort definition eller en kort beskrivelse af funktion eller virkemåde, efterfulgt af de mest almindelige regler eller begrænsninger fra relevante normer eller bekendtgørelser, og i nogle tilfælde små forklarende skitser med eksempler på hvorledes retningslinierne kan opfyldes.

Der er også medtaget de uskrevne regler, som kloakområdet er så rigt på, dem der ikke står i normer eller andre steder, men i høj grad funktionelle og brugbare løsninger baseret på sund fornuft og logik eller på gode gamle håndværkstraditioner.

Stikledninger

Lyskasseafløb

Tagvand og tørre ledninger

Dobbelt vandlukke

Bygge- og lyskasselinie

Kommunale oplysninger

Krav til pumpebrønde

Forsinkelsesbassin 

 Dæksler og riste

Sokkelaffugter

Offentlige toiletter

Lægning af ledninger

Renseadgange

Afløb fra særlige rum

Kældernedgange

Syreneutralisator

Pumpebrønde

Har du husket

Opstropning 

ledninger under gulv

Lavtskyllende WC med 4 l pr skyl

Udskillere

Højvandslukkere

Brønde 

Regnvandsanlæg

Fundamentsforhold

Faskiner

Pumpe

Hvad må pumpes sammen og hvorhen

Afstandskrav

By-Pass anlæg

Prøveudtagningsbrønd